SANALBASIN

“Yanaktan Makas Almanın” Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Boş “Yanaktan Makas Almanın” Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Eşine 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Boş Eşine 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Karşılıksız yararlanma suçu

Boş Karşılıksız yararlanma suçu

Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı bu kadar zikzak yapmamalı

Boş Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı bu kadar zikzak yapmamalı

Avukatların Yeşil Pasaport almasına ilişkin bilgi notu

Boş Avukatların Yeşil Pasaport almasına ilişkin bilgi notu

Sağlık verileri hakkında yapılan haber için ceza verildi

Boş Sağlık verileri hakkında yapılan haber için ceza verildi

Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olduğu durumlarda vaka denetimi

Boş Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olduğu durumlarda vaka denetimi

Avukatların gönüllü pro bono puplıco hizmetleri

Boş Avukatların gönüllü pro bono puplıco hizmetleri

Dr. suat çalışkan yazdı; duruşma düzeni

Boş Dr. suat çalışkan yazdı; duruşma düzeni

İstanbul Barosu'ndan CMK ücret tarifesine tepki: 'Angaryanın devamı'

Boş İstanbul Barosu'ndan CMK ücret tarifesine tepki: 'Angaryanın devamı'

Tasarımda Gizlilik Kavramı ve GDPR m.25

Boş Tasarımda Gizlilik Kavramı ve GDPR m.25

Istihbarat koordinasyon kurumları’nın istihbarat yapma yetkisi

Boş Istihbarat koordinasyon kurumları’nın istihbarat yapma yetkisi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin ve Paylaşılmasının Hukukiliği

Boş Kişisel Verilerin İşlenmesinin ve Paylaşılmasının Hukukiliği

Hakim ve savcı terfilerinde önemli düzenleme

Boş Hakim ve savcı terfilerinde önemli düzenleme

Kovuşturma Aşamasında Başka Bir Mercide Çözülmesi Gereken Meselenin Çözümüne Kadar Dava Zamanaşımının Durmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Boş Kovuşturma Aşamasında Başka Bir Mercide Çözülmesi Gereken Meselenin Çözümüne Kadar Dava Zamanaşımının Durmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Ihalenin iptali istemi - dava dilekçesinin tevdii kararı verilememesi

Boş Ihalenin iptali istemi - dava dilekçesinin tevdii kararı verilememesi

CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi

Boş CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi

Göstericilere Biber Gazı Sıkan Kolluk Görevlileri Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Boş Göstericilere Biber Gazı Sıkan Kolluk Görevlileri Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Nedeniyle İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağının İhlal Edilmesi

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından süreli feshi

Boş Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından süreli feshi

Noter vekilinin ödemelerden sorumluluğu

Boş Noter vekilinin ödemelerden sorumluluğu

Lütfen bekleyin değiştirdiğiniz ekran formatına göre
sayfamız güncelleniyor

Sayfa yükleniyor lütfen
bekleyiniz